Service

Maandelijks worden servicekosten en een voorschot op de stookkosten in rekening gebracht. De servicekosten worden jaarlijks vastgesteld en het voorschot op de stookkosten wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van het voorgaande jaar van het betreffende appartement.

Het servicepakket
In het servicepakket zijn een aantal collectieve voorzieningen gebundeld, waarvoor u servicekosten betaalt. Dit servicepakket bevat o.a. de volgende zaken:

  • Onderhoud installaties
  • Gezamenlijke inventaris
  • Gebruik algemene ruimten
  • Schoonhouden algemene ruimten
  • Opstalverzekering
  • Ramen zemen
  • Personeel/organisatie
  • Onderhoud tuin
  • Onderhoud liften

Afval

Oud papier en lege flessen worden op maandagen bij uw voordeur opgehaald door de huismeester. Daarnaast is er een containerruimte in de kelder om het afval te deponeren. Binnenkort zal er een restafvalcontainer worden geplaatst op het terrein aan de achterzijde.