Vereniging van Eigenaren

Het doel van de Vereniging is: 
het behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaren, het beheren van de gemeenschappelijke gedeelten, het beheren van het vermogen dat door de eigenaren in het onderhouds- of reservefonds gestort is

De Vereniging van Eigenaren (VvE) Sparrenhof is een gezonde vereniging die werkt met een MJOP. Ook voldoet de VvE aan alle wettelijk gestelde verplichtingen en eisen.